خرید کارت هدیه

کارت هدیه پس از سفارش و تسویه حساب، برای ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

نام گیرنده:*
ایمیل گیرنده:*
نام شما:*
ایمیل شما:*
قالب کارت هدیه:*پیام:
(اختیاری)
*مقدار:
(مقدار باید بین 1 تومان و 10,000,000 تومان باشد.)
برگشت ناپذیری وجه کارت هدیه را می پذیرم.