کالاهای برگشتی

لطفا فرم زیر را برای برگشت کالا تکمیل نمایید.

اطلاعات سفارش

نام:*

نام خانوادگی:*

ایمیل:*

تلفن:*


کد سفارش:*

تاریخ سفارش:

اطلاعات سفارش و دلیل بازگشت کالا

نام کالا:*

کد کالا:*

تعداد:

دلیل بازگشت کالا:*

کالا باز شده است:معیوب و یا سایر جزئیات:
کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: