حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران فروشگاه:

سیاست حفظ حریم خصوصی

FLOSSY به حریم شخصی شما احترام گزاشته و متعهد به حفاظت از حریم شخصی و اطلاعات محرمانه کسانی است که در آن ثبت نام کرده و یا به FLOSSY وابستگی دارند.

این سیاست حفظ حریم شخصی شما را از چگونگی جمع آوری اطلاعات شخصی و سایر اطلاعات شما توسط ما و نحوه استفاده ما از آنها مطلع می کند. لطفا وقت گزاشته و این سیاستنامه حفظ حریم شخصی را مطالعه بفرمائید.نوع و کاربرد اطلاعات شخصی

برای استفاده از خدمات FLOSSY بر روی وبسایت، شما باید اطلاعاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل، آدرس پستی، و شماره تلفن خود را ارائه دهید. ما هرگونه اطلاعاتی را شما داوطلبانه در زمان ثبت نام ارائه می کنید در وبسایتمان دخیره می کنیم.

ما هرگونه اطلاعاتی را که شما در هرکدام از صفحات ثبت نام وارد می کنید دریافت و ذخیره می کنیم. مشارکت شما کاملا داوطلبانه بوده و ما این اطلاعات را محرمانه نزد خود نگهداری میکنیم . اگر برخی اطلاعات لازم و برخی دیگر اختیاری بود ما اطلاعات لازم را با * مشخص خواهیم کرد.

اطلاعات شناسائی شخصی شما برای هیچ منظوری غیر از آنچه در صفحه ای که برای ثبت نام استفاده می کنید ذکر شده است استفاده نخواهد شد.و این اطلاعات محرمانه باقی خواهد ماند .

 

                                           سپاسگذاریم از اعتمادی که به ما دارید