آدرس شعب فلوسي

ادرس شعب فلوسی ( FLOSSY ) :

 

1.  شعبه مرکزی  :  انتهای خیابان جردن مرکز خرید الهیه                     تلفن:  26213008

2. شعبه شریعتی : شریعتی نبش خیابان ظفر مجتمع تجاری نگین ظفر  تلفن :  22896550